🖼️ Simpocalypse Game xây dựng đế chế hậu tận thế

🖼️
  • Phát hành: Gamex Games
  • Simpocalypse là một trò chơi mô phỏng nền văn minh hậu khải huyền, nơi bạn có nhiệm vụ quản lý một khu định cư và biến nơi đây trở thành đế chế toàn cầu!
  • windows