• Công ty: Garenatotal

🖼️ Garena Total 5.9 Công cụ hỗ trợ chơi game Garena

🖼️
  • Phát hành: Garenatotal
  • Garena Total hỗ trợ chơi game trên Garena với khả năng tự động kết nối phòng chơi, tự động Tunnel tất cả những người chơi trong cùng phòng, tuỳ chỉnh phím tắt Warcraft, chat nhanh với phím tắt...
  • windows Version: 5.9.1
  • Đánh giá: 57
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 100.521