🖼️ Garmin Express Cập nhật và quản lý thiết bị Garmin

🖼️
  • Phát hành: Garmin
  • Garmin Express là phần mềm quản lý các thiết bị Garmin. Phần mềm này được sử dụng để đăng ký thiết bị, cập nhật bản đồ và cập nhật phần mềm, đồng bộ hóa dữ liệu với Garmin Connect,…
  • windows

🖼️ Garmin Connect Mobile cho Android Ứng dụng kết nối vòng đeo tay theo dõi sức khỏe Garmin

🖼️
  • Phát hành: Garmin
  • Garmin Connect Mobile cho Android là ứng dụng theo dõi sức khỏe kết hợp với vòng đeo tay của hãng Garmin. Garmin Connect Mobile cho Android giúp bạn cập nhật mọi thay đổi sức khỏe của bạn thân mọi lúc, mọi nơi trên thiết bị di động.
  • android