🖼️ Sound Converter for Linux

🖼️
  • Phát hành: Gautier Portet
  • Sound Converter for Linux là công cụ tích hợp sẵn trên gói hệ thống, cho phép chuyển đổi qua lại giữa hàng loạt các định dạng âm thanh (hỗ trợ các định dạng Ogg Vorbis, AAC, MP3, FLAC, WAV, AVI, MPEG, MOV, M4A, AC3, DTS, ALAC, MPC, Shorten, APE, SID, MOD,
  • linux
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.568