🖼️ Rage of Kings cho iOS 2.1 Game chiến thuật nhiều người chơi miễn phí

🖼️
  • Phát hành: Gekko Game
  • Rage of Kings for iOS là MMORTS miễn phí, nơi bạn là người đứng đầu của một vương quốc, có nhiệm vụ khôi phục sự thịnh vượng cho đế chế của mình và đánh đuổi kẻ thù xâm lược.
  • ios Version: 2.1.3