🖼️ Overture 4.0 Phần mềm hỗ trợ soạn nhạc

🖼️
  • Phát hành: GenieSoft
  • Overture là một phần mềm ký âm dễ dùng đủ mạnh để các nhà soạn nhạc và nhạc sĩ chuyên nghiệp sử dụng. Bạn có thể nhanh chóng nhập ghi chú bằng chuột hoặc bàn phím hoặc ghi lại một đoạn MIDI để xem ngay lập tức.
  • windows Version: 4.0.2
  • Đánh giá: 6
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 5.099