🖼️ Translator for Google Translate cho Mac 1.0 Phần mềm biên dịch đa ngôn ngữ

🖼️
  • Phát hành: Genius Labs
  • Translator for Google Translate cho Mac là ứng dụng biên dịch thông minh trên máy tính Apple. Translator for Google Translate cho Mac sẽ giúp bạn dịch nhanh hơn 90 ngôn ngữ thế giới sang tiếng mẹ đẻ trong nháy mắt.
  • mac Version: 1.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 561