🖼️ FireShot cho Chrome 0.98 Chụp ảnh toàn bộ trang web

🖼️
  • Phát hành: Getfireshot
  • FireShot là ứng dụng chụp ảnh toàn bộ trang web, nhanh chóng, ảnh chất lượng đẹp và nhiều tùy chọn hữu ích.
  • windows Version: 0.98.80
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.096