🖼️
  • UNetbootin Tiện ích tạo USB boot đa chức năng
  • UNetbootin là công cụ tạo USB Boot đa chức năng, hỗ trợ hầu hết các bản phân phối Linux như: Ubuntu, Mint, Fedora, Debian, CentOS... Với UNetbootin việc cài đặt Linux lên USB cực đơn giản!
  • Xếp hạng: 3 5 Phiếu bầu
🖼️
  • UNetbootin for Linux Cài đặt hệ điều hành từ USB
  • Có nhiều lí do khiến bạn muốn có một hệ điều hành Linux chạy trên ổ USB. Một "đĩa cứu hộ" chứa hệ điều hành đầy đủ hay một "đĩa cài" giúp bạn cài đặt nó lên chiếc máy EeePC của bạn.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • UNetbootin for Mac
  • Có nhiều lí do khiến bạn muốn có một hệ điều hành Linux chạy trên ổ USB. Một "đĩa cứu hộ" chứa hệ điều hành đầy đủ hay một "đĩa cài" giúp bạn cài đặt nó lên chiếc máy EeePC của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu