🖼️ Bombergrounds: Battle Royale 0.9 Game đặt bom phong cách đấu trường sinh tử

🖼️
  • Phát hành: Gigantic Duck Games
  • Bombergrounds: Battle Royale là game đặt bom cổ điển kiểu Bomb It với phong cách đấu trường sinh tử thời thượng.
  • windows Version: 0.9.8
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 85