🖼️ Kudak Pro cho Android 2.3 Ứng dụng chụp ảnh phim cổ điển

🖼️
  • Phát hành: GinnyPix
  • Kudak Pro sẽ biến camera điện thoại của bạn thành chiếc máy ảnh film huyền thoại Kodak vào những năm 90. Người dùng chỉ được chụp 24 shot hình trong một cuộn phim và phải chờ 1 giờ để chuyển sang cuộn phim mới.
  • android Version: 2.3.6
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 117