🖼️ The Conjuring Mod Mod bắt giữ linh hồn giống The Conjuring

🖼️
  • Phát hành: glisco03
  • Conjuring Mod được lấy cảm hứng từ loạt phim kinh dị The Conjuring, tích hợp vào Minecraft một hệ thống mới để sinh ra các mob roguelike mạnh mẽ - đó là một nghi lễ gồm rất nhiều vật phẩm trừ tà.
  • windows