🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • GO Search Widget for Android
  • Go Search Widget là công cụ tìm kiếm đơn giản và rất nhanh chóng trên màn hình chủ của GO Launcher EX.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • GO Note Widget for Android
  • GO Note Widget là ứng dụng quản lý lịch và ghi chú rất tiện ích. Người dùng có thể sử dụng các tác vụ để lên lịch hay sử dụng ghi chú để nhanh chóng ghi ra suy nghĩ của mình.
  • Xếp hạng: 3 · 5 Phiếu bầu
🖼️
  • Message GOWidget For Android
  • Message GOWidget cho phép người dùng xem tin nhắn trong hộp thư đến trên màn hình chủ của Launcher GO. Bạn phải cài đặt phiên bản mới nhất của GO Launcher EX cho lần đầu tiên sử dụng.
  • Xếp hạng: 4 · 2 Phiếu bầu
Có tất cả 13 phần mềm.