🖼️ FileBackupEX 1.0 Công cụ sao lưu và đồng bộ dữ liệu mạnh mẽ

🖼️
  • Phát hành: GOFF Concepts
  • FileBackupEX là tiện ích sao lưu và đồng bộ dữ liệu đơn giản. Nó sẽ giúp bạn sao lưu mọi dữ liệu quan trọng theo lịch trình tự động cùng nhiều tùy chỉnh hữu ích trước khi thực thi nhiệm vụ.
  • windows Version: 1.0.0.7

🖼️ FileSearchEX 1.0 Tiện ích tìm kiếm file trên Windows

🖼️
  • Phát hành: GOFF Concepts
  • FileSearchEX là tiện ích tìm kiếm file trên Windows 7 và Windows 8. Nó cung cấp một giao diện tìm kiếm đơn giản như Windows XP nhưng hiện đại và cập nhật hơn nhiều so với các công cụ tìm kiếm khác.
  • windows Version: 1.0.9.5
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 63