🖼️ Text Encoding Converter 3.0 build130820 Ứng dụng chuyển đổi chế độ encode văn bản

🖼️
  • Phát hành: GoFunNow
  • Text Encoding Converter là một ứng dụng chuyển đổi chế độ Encode của các văn bản dạng ansi/ utf-8/ unicode/HTML sang Encode khác và ngược lại, chuyển từng tệp một hoặc chuyển hàng loạt. Ứng dụng này có thể mã hóa hàng nghìn file chỉ trong vài phút.
  • windows Version: 3.0 build130820
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 502