🖼️ Windows Eraser

🖼️
 • Phát hành: GOG Software
 • Windows Eraser(WinEraser) là công cụ bảo vệ sự riêng tư của người dùng bằng cách xóa bỏ tất cả lưu trữ của các hoạt động trên máy tính và internet. Nó hỗ trợ nhiều trình duyệt phổ biến như Internet Explorer, AOL, Netscape, Opera, và MSN Explorer.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 301

🖼️ Advanced Windows Optimizer

🖼️
 • Phát hành: GOG Software
 • Công cụ này mang đến một số tác dụng như tối ưu hóa hệ thống, nâng cao hiệu suất và dọn dẹp máy tính...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 746