🖼️ Presentation Marker Pro 2.5 Giúp bài thuyết trình của bạn trở nên thu hút hơn

🖼️
 • Phát hành: GoldGingko
 • Presentation Marker là công cụ hữu ích giúp bài thuyết trình của bạn thu hút người xem hơn khi trình chiếu PowerPoint.
 • windows Version: 2.5.2
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 124

🖼️ Presentation Pointer 1.3 Thu hút sự chú ý của người xem khi trình chiếu PowerPoint

🖼️
 • Phát hành: GoldGingko
 • Presentation Pointer là ứng dụng tiện lợi giúp tùy biến con trỏ trên màn hình khi trình chiếu PowerPoint để thu hút sự chú ý của người xem hơn.
 • windows Version: 1.3.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 283

🖼️ Presentation Assistant

🖼️
 • Phát hành: GoldGingko
 • Presentation Assistant là công cụ ghi chú tốt nhất cho giảng dạy, thuyết trình, giáo dục, giải thích, và cuộc họp nội bộ tại nơi làm việc hoặc giải thích cho mọi người hiểu trên máy tính của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.640

🖼️ CaptureSaver

🖼️
 • Phát hành: GoldGingko
 • CaptureSaver 4.1.8 cho phép bạn chụp, tổ chức, và tìm kiếm các thông tin bạn thu thập trên Internet.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 292

🖼️ VisPointer

🖼️
 • Phát hành: GoldGingko
 • VisPointer là một tiện ích tiện dụng và đáng tin cậy được thiết kế để hỗ trợ bạn trong quá trình thuyết trình.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.229

🖼️ ChmZoomer

🖼️
 • Phát hành: GoldGingko
 • ChmZoomer cung cấp cho bạn chức năng zoom toàn trang ở tất cả các ứng dụng dựa vào trình duyệt khác, ví như các file Chm, sách điện tử, RSS Reader,…
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 329