🖼️
  • My Macros

  • My Macros 3.3 giúp bạn tự động hóa tất cả các nhiệm vụ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Nó ghi lại tất cả hoạt động của chuột và bàn phím và lưu lại dưới dạng các macro.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu