🖼️ MSN Webcam Recorder 2016 2.0 Quay video màn hình máy tính

🖼️
  • Phát hành: Golenfound Software
  • MSN Webcam Recorder là phần mềm quay video màn hình máy tính dễ sử dụng, nhanh và mạnh mẽ. Với MSN Webcam Recorder, bạn có thể ghi toàn màn hình, quay từng cửa sổ chương trình hoặc vùng cố định.
  • windows Version: 2.0
  • Đánh giá: 56
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 76.662