🖼️ Google Cardboard cho iOS 1.2 Kho video thực tế ảo miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: GoPro
  • GoPro VR for iOS mang đến cho người dùng iPhone/iPad 1 kho video thực tế ảo phong phú và sinh động, cho phép truy cập và xem miễn phí với (hoặc không cần) kính thực tế ảo VR.
  • ios Version: 1.2.1