🖼️ GoPro cho Android 7.1 Kết nối máy quay GoPro với Android

🖼️
  • Phát hành: GoPro
  • GoPro app là ứng dụng hỗ trợ kết nối điện thoại iPhone, máy tính bảng iPad với camera GoPro. Ứng dụng này cho phép người dùng điều khiển thiết bị GoPro từ xa.
  • android Version: 7.1

🖼️ GoPro cho iOS 7.1 Kết nối máy quay GoPro với điện thoại iPhone, iPad

🖼️
  • Phát hành: GoPro
  • GoPro là ứng dụng giúp kết nối máy quay GoPro với điện thoại iPhone, iPad, cho phép bạn quay những nơi khó tiếp cận bằng cách điều khiển GoPro của bạn từ xa và xem hình ngay trên điện thoại.
  • ios Version: 7.1

🖼️ Google Cardboard cho iOS 1.2 Kho video thực tế ảo miễn phí trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: GoPro
  • GoPro VR for iOS mang đến cho người dùng iPhone/iPad 1 kho video thực tế ảo phong phú và sinh động, cho phép truy cập và xem miễn phí với (hoặc không cần) kính thực tế ảo VR.
  • ios Version: 1.2.1