🖼️ GPS for Google Earth 2.0 Phần mềm định vị toàn cầu cho Windows

🖼️
  • Phát hành: GPSur Dr. Erhard Regener
  • Một trong những điểm nổi bật của smartphone đó là hầu hết được trang bị tính năng định vị GPS cho phép dễ dàng biết được các hướng dẫn vị trí người dùng. Với máy tính sử dụng Windows thì có thể nhờ cậy GPS for Google Earth để tìm vị trí mà không cần chip GPS.
  • windows Version: 2.0.0.10
  • Đánh giá: 47
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 34.454