🖼️ Gemini Taskiller Widget for Android

🖼️
 • Phát hành: Grace Liu
 • Widget này được sử dụng để tối ưu hóa ram cho thiết bị Android. Nó rất đơn giản và dễ sử dụng, chiếm ít ram.
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 811

🖼️ Gemini Installer & Clear for Android

🖼️
 • Phát hành: Grace Liu
 • "Gemini Installer & Clear" là công cụ có thể giúp người dùng quản lý file APK trong thẻ SD (quét file APK, cài đặt file APK, xóa file sao lưu,...), xóa cache
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 831