🖼️ The Legends of Owlia Game phiêu lưu hành động mới cho máy tính

🖼️
  • Phát hành: Gradual Games
  • Trong game phiêu lưu mới cho máy tính The Legends of Owlia, người chơi sẽ cố gắng giải cứu người cú và đánh bại các quái vật nước xấu xa. Đây là game phiêu lưu hành động hấp dẫn có góc nhìn từ trên xuống.
  • windows