🖼️ Battery Genie cho Android 1.3 Theo dõi nguồn pin trên Android

🖼️
 • Phát hành: Great Bytes Software
 • Battery Genie là ứng dụng theo dõi mức độ pin điện thoại và tự động thông báo khi cần sạc.
 • android Version: 1.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 69

🖼️ DynamicNotifications for Android 2.7 Quản lý thông báo trên Android

🖼️
 • Phát hành: Great Bytes Software
 • DynamicNotifications for Android cho phép bạn nhận các thông báo quan trọng khi màn hình tắt. Khi nhỡ cuộc gọi hoặc nhận được tin nhắn, email mới, hiển thị sẽ phát sáng một cách kín đáo cho bạn biết mà không cần phải mở khóa thiết bị.
 • android Version: 2.7
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56

🖼️ Fast Reboot Pro for Android

🖼️
 • Phát hành: Great Bytes Software
 • Fast Reboot Pro giờ còn bao gồm một lựa chọn tự động thực hiện khởi động nhanh mỗi lần bạn mở khóa điện thoại.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 668