🖼️ Korean Translator Dictionary For Android 5.4 Dịch giọng nói sang tiếng Hàn Quốc

🖼️
 • Phát hành: GreenLife Apps
 • Korean Translator Dictionary là công cụ dịch giọng nói sang tiếng Hàn Quốc. Hãy nói một câu tiếng Anh hoặc tiếng Hàn bạn sẽ nghe thấy các bản dịch ngay lập tức.
 • android Version: 5.4.3
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.930

🖼️ French Translator/Dictionary For Android Dịch giọng nói sang tiếng Pháp

🖼️
 • Phát hành: GreenLife Apps
 • French Translator / Dictionary là công cụ dịch giọng nói sang tiếng Pháp. Hãy nói một câu tiếng Anh bạn sẽ nghe thấy bản dịch bằng tiếng Pháp ngay lập tức hoặc ngược lại.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 527

🖼️ Talking Spanish Translator For Android Dịch giọng nói sang tiếng Tây Ban Nha

🖼️
 • Phát hành: GreenLife Apps
 • Talking Spanish Translator là công cụ dịch giọng nói sang tiếng Tây Ban Nha rất nhanh chóng. Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như tiếng Ý, Pháp, Đức, Trung Quốc.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 465

🖼️ Japanese Translator/Dictionary For Android Dịch giọng nói sang tiếng Nhật Bản

🖼️
 • Phát hành: GreenLife Apps
 • Japanese Translator/Dictionary là công cụ dịch giọng nói sang tiếng Nhật Bản. Hãy nói một câu tiếng Anh bạn sẽ nghe thấy bản dịch bằng tiếng Nhật ngay lập tức hoặc ngược lại.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.100

🖼️ Italian Translator/Dictionary For Android Dịch giọng nói sang tiếng Ý

🖼️
 • Phát hành: GreenLife Apps
 • Italian Translator/Dictionary là công cụ dịch giọng nói sang tiếng Ý. Hãy nói một câu tiếng Anh bạn sẽ nghe thấy bản dịch bằng tiếng Ý ngay lập tức.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 426

🖼️ German Translator Free For Android Dịch giọng nói sang tiếng Đức

🖼️
 • Phát hành: GreenLife Apps
 • German Translator Free là công cụ dịch giọng nói sang tiếng Đức hoàn toàn miễn phí trên điện thoại Android. Hãy nói một câu tiếng Anh để nghe bản dịch sang tiếng Đức hoặc ngược lại.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 476

🖼️ Chinese Translator/Dictionary For Android Dịch giọng nói sang tiếng Trung Quốc

🖼️
 • Phát hành: GreenLife Apps
 • Chinese Translator/Dictionary là công cụ dịch giọng nói sang tiếng Trung Quốc. Hãy nói một câu tiếng Anh bạn sẽ nghe thấy bản dịch bằng tiếng Trung ngay lập tức hoặc ngược lại
 • android
 • Đánh giá: 28
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.218