🖼️
  • Greenshot Chụp và chỉnh sửa ảnh màn hình miễn phí
  • Greenshot là một công cụ chụp màn hình, cho phép bạn chụp một phần hoặc toàn bộ màn hình một cách dễ dàng và nhanh chóng. Công cụ này rất hữu ích cho quản lý dự án, các nhà phát triển phần mềm, xét nghiệm....
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu