🖼️ Shapes & Colors Nursery Games Bộ sưu tập 12 trò chơi thú vị cho bé

🖼️
  • Phát hành: Greysprings Software Solutions
  • Shapes & Colors Nursery Games là phần mềm trẻ em thú vị, với một bộ sưu tập 12 hoạt động cơ bản nhưng hấp dẫn giúp trẻ tương tác với các hình vẽ, đối tượng, nhận diện màu sắc, xây dựng kỹ năng vận động, phối hợp tay và mắt.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 415