🖼️ Classic Keyboard cho Android 1.3 Bàn phím phong cách iPhone 5S trên Android

🖼️
  • Phát hành: GrikZor Studio
  • Classic Keyboard for Android là ứng dụng bàn phím phong cách iPhone 5S đơn giản, trực quan và rất nhỏ gọn. Classic Keyboard chạy được trên các thiết bị có hệ điều hành 2.2 trở lên và hoàn toàn miễn phí.
  • android Version: 1.3
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 86