🖼️
  • Model City Game xây thành phố kiểu mẫu
  • Model City - Thành phố kiểu mẫu, là game mô phỏng xây thành phố nhẹ nhàng và thư giãn; trong đó mục tiêu của người chơi rất rõ ràng - đó là tối đa hóa giá trị của thành phố này!
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu