🖼️ Global-IM 2.0 Phần mềm chat đa năng

🖼️
  • Phát hành: GTV Solutions
  • Chương trình tích hợp các chương trình Yahoo! Messenger (YM), AOL Instant Messenger (AIM), ICQ, MSN Messenger và Global-IM, giúp tiết kiệm không gian màn hình, không cần cài nhiều công cụ ứng dụng.
  • windows Version: 2.0.5
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.152