🖼️
  • iShield Phần mềm chặn web đen
  • Công ty Guardware của Anh tuyên bố rằng đã phát triển thành công một phần mềm có khả năng nhận diện và khóa lại mọi hình ảnh khiêu dâm mà trình duyệt web chuẩn bị hiển thị.
  • Xếp hạng: 5 · 6 Phiếu bầu