🖼️ Zombie Sniper: Evil Hunter cho Andorid 1.8 Game bắn súng diệt zombie ghê rợn

🖼️
  • Phát hành: GunBattle&ZombieShooters
  • Zombie Sniper: Evil Hunter là một trò chơi bắn súng khá ghê rợn bởi những cảnh máu me, thây ma đáng sợ. Bạn bị đặt ở giữa một thành phố bệnh dịch chết chóc với nhiệm vụ tiêu diệt hết lũ zombie khát máu, bảo vệ chính mình và cứu cả thành phố.
  • android Version: 1.8