🖼️ Tupi 0.2 Thiết kế ảnh động 2D đơn giản

🖼️
  • Phát hành: Gustav Gonzalez
  • Tupi là ứng dụng thiết kế ảnh động 2D đơn giản với một bộ công cụ cơ bản và giao diện người dùng có khả năng tùy chỉnh.
  • windows Version: 0.2.6
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 130