🖼️ CPC 1.1 - Phần mềm cắt phách thực hành tin học

🖼️
  • Phát hành: GV Lưu Đức Thành
  • Để việc chấm thi thực hành môn tin học một cách công bằng thì bắt buộc chúng ta phải đổi tên bài thi của sinh viên thành một tên khác...
  • windows
  • Đánh giá: 6
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.672