🖼️ CD2USB Tạo boot trên USB

🖼️
 • Phát hành: Hacktolive
 • CD2USB là chương trình giúp bạn tạo Live USB của Ubuntu.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.710

🖼️ FileZilla Portable for Linux

🖼️
 • Phát hành: hacktolive
 • Portable FileZilla là FileZilla FTP client phổ biến đóng gói như một ứng dụng di động, do đó bạn có thể mất danh sách các máy chủ của bạn và các thiết lập với bạn.
 • linux
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 743