🖼️ Clockwork Damage cho iOS 1.0 Game nhập vai bắn súng siêu hay

🖼️
  • Phát hành: Hail Studios
  • Clockwork Damage cho iOS là game nhập vai bắn súng góc nhìn từ trên xuống diễn ra trong bối cảnh tương lai tồi tệ, nơi hành tinh mới được phát hiện trở thành trận địa chết chóc.
  • ios Version: 1.0