🖼️
  • Halza cho iOS

    Ứng dụng lưu trữ hồ sơ y tế
  • Halza cho iOS là một ứng dụng y tế sức khỏe, sẽ đem đến cho người dùng phương pháp hiệu quả trong việc quản lý tình trạng sức khỏe của mình và gia đình, lưu trữ tất cả những dữ liệu liên quan đến sức khỏe sau đó có thể gửi đến bác sĩ từ vấn.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Halza cho Android

    Ứng dụng quản lý hồ sơ y tế
  • Halza cho Android là một ứng dụng quản lý hồ sơ y tế, cung cấp cho người dùng một hệ thống lưu trữ an toàn cho tất cả dữ liệu y tế của mình, ngay trên di động, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống, cũng như quản lý sức khỏe cho mình.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu