🖼️ Mac OS X Lion Skin Pack 13.0 Giao diện Mac OS Lion trên Windows

🖼️
  • Phát hành: Hameddanger
  • Mặc dù phải đến mùa hè năm nay, Apple mới công bố phiên bản hệ điều hành Mac OS Lion mới nhất của mình. Tuy nhiên, ngay từ bây giờ, bạn đã có thể khoác “tấm áo” của Lion lên Windows 7 của mình.
  • windows Version: 13.0
  • Đánh giá: 9
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 24.998