🖼️
  • HanCapture Công cụ chụp ảnh màn hình đơn giản
  • HanCapture là một công cụ hữu ích giúp người dùng chụp ảnh màn hình nhanh chóng và dễ dàng nhờ sử dụng nhiều phương pháp khác nhau, sau đó lưu lại chúng ở một số định dạng ảnh phổ biến.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Hansoft Data Recovery Phục hồi dữ liệu
  • Hansoft Data Recovery là một ứng dụng mạnh mẽ được thiết kế cho phép người dùng khôi phục lại các tập tin bị mất nếu phân vùng ổ cứng, boot record, thư mục gốc hay FAT, NTFS đã bị hư bởi virus, vô tình xóa, định dạng.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu