🖼️
 • Plugin Galaxy Plugin chỉnh sửa ảnh nhiều hiệu ứng độc
 • Plugin Galaxy là một plugin hiệu ứng ảnh tương thích với nhiều phần mềm chỉnh sửa ảnh nổi tiếng như Photoshop, Adobe Photoshop Elements, giúp bạn tinh chỉnh hình ảnh bằng cách sử dụng hình ảnh động và hơn 160 hiệu ứng tự nhiên.
 • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Harry's Filters
 • Harry's Filters là một plugin tương thích Photoshop chứa đến 69 hiệu ứng hình ảnh khác nhau thông qua menu và hộp thoại. Các hạng mục chính của nó là: Color, Artistic, Gradients, Patterns, Warp, Noise, En/Decrypt, Other và Nature.
 • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
 • FocalBlade
 • FocalBlade 2.01 là trình Plug-in dành cho Adobe Photoshop sẽ làm hài lòng người sử dụng bằng cách tạo ra hiệu ứng rất đặc biệt có tác dụng làm cho ảnh chụp của bạn trở nên mềm mại hơn và mượt mà hơn mà chỉ với vài cú click chuột đơn giản.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Light Machine
 • Light Machine không phải là một chương trình chạy độc lập mà chỉ là một Plugs-in của phần mềm xử lý ảnh thông dụng Adobe Photoshop.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu