🖼️
🖼️
 • dupeGuru

  Hỗ trợ tìm các tập tin trùng lặp
 • dupeGuru là một công cụ tìm các tập tin trùng lặp trên máy tính của bạn. Nó có thể quét theo tên hoặc nội dung của file để tìm ra tập tin có nội dung trùng nhau ngay cả khi tên không giống nhau.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • PdfMasher for Mac

 • PdfMasher For Mac là phiên bản dành cho hệ điều hành Mac, giúp bạn chuyển đổi file PDF sang định dạng file HTML. Hầu hết các ứng dụng đọc ebook đều hỗ trợ file PDF, nhưng việc đọc file PDf trên các ứng dụng này cũng rất khó khăn bởi chúng không có đúng kí
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • PdfMasher for Linux (32 bit)

 • PdfMasher For Linux là phiên bản dành cho hệ điều hành Linux (32 bit), giúp bạn chuyển đổi file PDF sang định dạng file HTML. Hầu hết các ứng dụng đọc ebook đều hỗ trợ file PDF, nhưng việc đọc file PDf trên các ứng dụng này cũng rất khó khăn bởi chúng khô
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu