🖼️ Putty Pals Game phiêu lưu 2 người chơi đầy màu sắc

🖼️
  • Phát hành: Harmonious Games
  • Putty Pals là game đi cảnh đầy thách thức, trong đó hai người chơi cần đoàn kết và làm việc cùng nhau để vượt qua các câu đố trong một thế giới tươi sáng và xinh đẹp.
  • windows