🖼️ Haste 1.6 Giảm ping, giảm lag giật khi chơi game nặng

🖼️
  • Phát hành: Haste
  • Haste 1.6 là phần mềm giảm ping, giảm lag và giảm giật hiệu quả khi chơi game trên máy tính. Haste đặc biệt hữu ích khi chơi game nặng trên máy cấu hình thấp, kết nối mạng yếu…
  • windows Version: 1.6.2.4
  • Đánh giá: 8
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 4.553