🖼️
  • Bamboo File Sync And Backup Sao lưu và đồng bộ dữ liệu
  • Bamboo File Sync And Backup là một công cụ sao lưu và đồng bộ hóa file trực quan, có khả năng tự động copy, xóa và so sánh file máy tính và các bản sao lưu sẽ được đặt ở nhiều thiết bị lưu trữ khác nhau như ổ cứng, thẻ nhớ và các thiết bị xách tay khác...
  • Xếp hạng: 4 · 2 Phiếu bầu