🖼️ HDDScan 4.1 Kiểm tra và chẩn đoán tình trạng ổ cứng máy tính

🖼️
  • Phát hành: HDD Scan
  • HDDScan là tiện ích chẩn đoán và kiểm tra ổ cứng HDD miễn phí cho máy tính. Ngoài tính năng chẩn đoán ổ cứng, HDDScan còn hỗ trợ kiểm tra tình trạng máy chủ RAID Arrays, USB và ổ SSD.
  • windows Version: 4.1
  • Đánh giá: 5
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 37.678