🖼️
  • HDD Raw Copy Tool
  • Bạn đã bao giờ gặp phải vấn đề khi đang copy một thư mục thì chỉ vì 1 file lỗi nhỏ nào đó mà bạn phải dừng toàn bộ quá trình sao chép lên đến hàng chục GB của mình lại?...
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu