🖼️
  • Hekasoft SiteLocker Chặn website có nội dung độc hại
  • Hekasoft SiteLocker là một phần mềm dễ sử dụng được thiết kế với mục đích giúp người dùng chặn truy cập một số trang web nhất định với nội dung độc hại có thể tấn công hệ thống khi đang truy cập Internet.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • PassKeeper Lưu trữ thông tin mật khẩu
  • PassKeeper là một phần mềm quản lý mật khẩu cho phép rồi người dùng lưu trữ tất cả mật khẩu của mình trong một tệp dữ liệu được bảo mật cấp độ cao.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Hekasoft Backup & Restore Sao lưu và khôi phục ứng dụng
  • Hekasoft Backup & Restore là một phần mềm cho phép người dùng tạo bản sao lưu của những trình duyệt web và một số loại ứng dụng khác để có thể khôi phục lại những chương trình đó trong trường hợp có vấn đề xảy ra với máy tính của bạn.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu