🖼️ Slide Ninja 0.9 Tạo audio thuyết trình độc đáo

🖼️
  • Phát hành: Heledux
  • Slide Ninja là một phần mềm trực quan giúp người dùng thu âm tệp audio và sử dụng cùng lúc với bài thuyết trình để có thể lắng nghe một bài thuyết trình đồng bộ từ hình ảnh/chữ viết trên slide đến âm thanh thuyết minh.
  • windows Version: 0.9.6
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 172