🖼️ Westland Survival cho Android 0.9 Game sinh tồn ở miền Tây hoang dã

🖼️
  • Phát hành: Helio
  • Sinh tồn như một cao bồi ở miền Tây hoang dã và thiết lập lại trật tự, luật pháp nơi đây. Tham gia game Westland Survival, bạn cần khai thác tài nguyên để tạo dựng nơi trú ẩn, chế tạo vũ khí, vật dụng và chống lại những kẻ bất hảo để bảo vệ chính mình và trả thù.
  • android Version: 0.9.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 68