🖼️ Hexonic ImageToPDF Chuyển đổi hình ảnh sang PDF

🖼️
  • Phát hành: Hexonic
  • Hexonic ImageToPDF là công cụ chuyển đổi hình ảnh JPEG, TIFF, TIFF, BMP, PNG và GIF sang tài liệu PDF một cách nhanh chóng. Bạn chỉ cần nhập hình ảnh bằng cách kéo/thả hoặc từ clipboard, và có thể xem trước tài liệu PDF đầu ra.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 447